Futura Farm
nowoczesny program do zarządzania gospodarstwem rolnym

Zoptymalizuj pracę maszyn i ludzi, zaplanuj budżet, zarządzaj zapasami i uzyskaj dostęp do wiedzy ekspertów. Zarejestruj się już dzisiaj i poznaj wszystkie możliwości Futura Farm.

Zarejestruj się

Czym jest FuturaFarm?

Futura Farm to nowo­cze­sne opro­gra­mo­wa­nie stwo­rzone przez eks­per­tów, któ­rego celem jest wspie­ra­nie i uła­twia­nie pracy rol­ni­ków. Program powstał na pod­sta­wie szcze­gó­ło­wych kon­sul­ta­cji z POLSKIMI ROLNIKAMI. Ana­liza potrzeb osób pro­wa­dzą­cych gospo­dar­stwa oraz wie­dzy pro­fe­so­rów spra­wiły, że Futura Farm jest pro­gra­mem ide­al­nym dla pol­skiego rol­nika, bez względu na wiel­kość czy typ pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści. Od teraz zarzą­dza­nie hodowlą i upra­wami, obsługa maga­zynu oraz spraw kadro­wych, to tylko nie­które funk­cjo­nal­no­ści. Uspraw­nij swoją pracę zare­je­struj się już dziś. 

 

Wiedza ekspertów

Bezpieczeństwo

Koniec żmudnej biurokracji

Aplikacja umożliwia wprowadzanie podstawowych danych oraz generowanie wniosków i dokumentów, które są wymagane podczas prowadzenia działalności lub w trakcie ubiegania się o dotację czy kredyt. Wystarczy kilka kliknięć myszki, aby wykonać pracę, która wcześniej zajmowała kilkanaście godzin. Z nami oszczędzasz czas, minimalizując biurokrację!

 

Optymalizacja produkcji rolnej

Futura Farm pomaga kontrolować i optymalizować przechowywanie płodów rolnych, pasz i materiałów sypkich. Dzięki opcji prognozowania przyszłych plonów z łatwością zaplanujesz, jakie inwestycje będą najbardziej opłacalne dla Twojego gospodarstwa. To prosta droga do poprawy jakości materiałów, ich lepszego wykorzystania oraz uzyskania znacznie wyższych cen skupu.

 

Monitoring żywienia zwierząt

Futura Farm pozwala na kontrolę żywienia zwierząt hodowlanych. Dzięki nam w szybki i efektywny sposób poprawisz kondycję zdrowotną bydła i trzody, polepszysz jakość mięsa i mleka oraz doprowadzisz do szybszego wzrostu wagi i zmniejszenia ubytków stada.

 

Zarządzanie pracownikami

Jeszcze nigdy formalności związane z zatrudnieniem pracowników nie były tak proste! Z aplikacją możesz wygodnie przechowywać dane pracowników, co pozwali nie tylko na kontrolowanie ich działań oraz planowanie obłożenia, ale przede wszystkim na szybkie rozliczanie czasu pracy. Z Futura Farm prowadzenie własnej rachunkowości stanie się przyjemne i mniej czasochłonne.

 

Baza wiedzy oraz wsparcie ekspertów

Dzięki nam zyskasz bezpośredni dostęp do informacji o pogodzie, nawozach, czy środkach ochrony roślin. W aplikacji udostępniamy wiedzę naukową i najnowsze technologie. Z nami będziesz zawsze krok przed konkurencją!

 

Łatwe i wygodne użytkowanie

Aplikacja dostosowuje się zarówno do ekranów urządzeń mobilnych, (smartphony, tablety) jak i stacjonarnych (komputery i laptopy). Dzięki temu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie możesz uzyskać dostęp do swoich danych i wprowadzać zmiany.

Poznaj wszystkie zalety

  1. Magazyn
  2. Uprawy
  3. Finanse
  4. Sprzęt
  5. Dokumenty
  6. Pracownicy
Moduł pozwala na tworzenie list magazynów, zarządzanie magazynowanymi zasobami oraz ich monitorowanie. Dodatkowo umożliwia generowanie dokumentów o stanach magazynowych.
Moduł pozwala na efektywne zarządzanie polami oraz monitorowanie upraw. Posiada widok geograficzny, co umożliwia dodanie nowego pola poprzez zaznaczenie jego granic na mapie. Dodatkowo moduł ułatwia dostęp do informacji o środkach ochrony roślin, umożliwia ich wyszukiwanie oraz prowadzenie rejestru ich wykorzystywania w uprawach.
Moduł umożliwia budżetowanie upraw oraz produkcję zwierząt. Dzięki modułowi możesz w łatwy sposób rozliczać produkcję, monitorować przychody, tworzyć faktury, prowadzić książkę adresową z danymi kontrahentów oraz kontrolowanie zobowiązań finansowych. Systematyczne wprowadzanie danych do programu sprawi, że zarządzanie finansami gospodarstwa stanie się łatwe i mniej czasochłonne.
Moduł pozwala na prowadzenie ewidencji posiadanych maszyn. Dzięki niemu możesz kontrolować ważność przeglądów technicznych, ubezpieczeń oraz monitorować koszty utrzymania maszyn. Wszystkie potrzebne Ci informacje zostaną zgromadzone w jednym miejscu, co może okazać się przydatne, np. w razie sprzedaży.
Moduł został utworzony z myślą o Twoim cennym czasie. Większość potrzebnych Ci formularzy oraz wzorów dokumentów zostanie tu zgromadzone po to, aby umożliwić Ci zaoszczędzenie nawet 10 godzin miesięcznie przy przygotowywaniu obowiązkowej dokumentacji.
Moduł ten zapewnia wygodne przechowywanie danych Twoich pracowników, umożliwia Ci nie tylko na kontrolowanie ich działań oraz planowanie obłożenia, ale przede wszystkim szybkie rozliczanie czasu pracy.

4 proste kroki by ulepszyć Twoje gospodarstwo:

1

Przejdź do strony rejestracji i uzupełnij swoje dane

2

Odbierz e-mail z potwierdzeniem rejestracji

3

Stwórz konto klikając w link znajdujący się w przesłanym mailu potwierdzającym

4

Zacznij korzystać ze wszystkich zalet Futura Farm i zmień swoje gospodarstwo na lepsze